loader image

Fundusze UE

Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa

Dotacje ze środków publicznych to atrakcyjne źródła finansowania dla przedsiębiorców inwestycji, projektów B+R lub innych działań, dlatego konkurencja w poszczególnych konkursach jest duża, więc nie każdy projekt uzyska dofinasowanie.

Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie koncepcji projektu oraz aplikacji o dofinansowanie, tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji. W trakcie 2023 roku będą ogłaszane konkursy w ramach Funduszy UE na lata 2021-27. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie, aby nie stracić okazji na dotację.

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu,przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

GK

Wybrane konkursy dla przedsiębiorców

Najnowsze propozycje dla klienta na temat najbliższych konkursów Funduszy UE

Ścieżka SMART

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa:

Terminy naborów: 21.02-09.05.2023r.; 10.05.- 30.10.2023r.; 03/04.2024
Sprawdź szczegóły

Ścieżka SMART

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa:

Terminy naborów: 21.02-09.05.2023r.; 10.05.- 30.10.2023r.; 03/04.2024
Sprawdź szczegóły

Kredyt ekologiczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mid caps:

Terminy naborów 13.06 – 17.08.2023r.
Sprawdź szczegóły

Ścieżka SMART

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa:

Terminy naborów: 21.02-09.05.2023r.; 10.05.- 30.10.2023r.; 03/04.2024
Sprawdź szczegóły

Kredyt ekologiczny

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mid caps:

Terminy naborów 13.06 – 17.08.2023r.
Sprawdź szczegóły

Sprawdź, jakie dofinansowanie może uzyskać Twoja firma.

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Kredyt ekologiczny dla przedsiębiorców w 2024 roku

Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorców (MŚP oraz części dużych przedsiębiorców). Otrzymaj do 80% dotacji na wymianę maszyn i urządzeń oraz instalację OZE w firmie.Kredyt ekologiczny to nawet 80% dofinansowania...