loader image

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna może obejmować różne formy, takie jak dotacje, subwencje, gwarancje kredytowe lub inne rodzaje wsparcia, takie jak szkolenia lub doradztwo.

Czym jest Pomoc publiczna?

 

Pomoc publiczna to rodzaj wsparcia finansowego lub innego rodzaju pomocy, którą udziela państwo lub inna jednostka publiczna, taka jak unia europejska, przedsiębiorstwom lub organizacjom. Celem pomocy publicznej jest zwykle wspieranie rozwoju gospodarczego lub społecznego w danym regionie lub kraju, poprawa warunków pracy lub ochrona środowiska. Pomoc publiczna może obejmować różne formy, takie jak dotacje, subwencje, gwarancje kredytowe lub inne rodzaje wsparcia, takie jak szkolenia lub doradztwo. W niektórych przypadkach pomoc publiczna może być udzielana w celu pomocy przedsiębiorstwom w trudnych sytuacjach, takich jak kryzys finansowy lub zmiany rynkowe.

Jak uzyskać pomoc publiczną?

Aby uzyskać pomoc publiczną, najpierw trzeba znaleźć odpowiednie programy lub fundusze, które mogą być dostępne dla danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Można to zrobić poprzez wyszukiwanie na stronach internetowych rządowych lub unijnych instytucji, które zajmują się udzielaniem pomocy publicznej, lub poprzez skontaktowanie się z lokalnymi urzędami czy agencjami rozwoju gospodarczego w swoim regionie.

Następnie trzeba złożyć wniosek o pomoc publiczną, który zwykle będzie wymagał podania szczegółowych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa lub organizacji oraz celu, w jakim ma być wykorzystana pomoc publiczna. Może być również wymagane przedstawienie biznesplanu lub innych dokumentów dotyczących finansów lub działalności.

Proces uzyskiwania pomocy publicznej może być skomplikowany i czasochłonny, dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty lub skorzystać z dostępnych narzędzi i usług, takich jak doradztwo czy szkolenia, które pomogą przygotować wniosek i zwiększą szanse na uzyskanie pomocy.

 

Doradztwo w uzyskaniu pomocy publicznej

 

Doradztwo w uzyskaniu pomocy publicznej to specjalistyczna usługa świadczona w  celu uzyskaniu wsparcia finansowego lub innego rodzaju pomocy od państwa lub innych jednostek publicznych. Doradcy Incentione w zakresie pomocy publicznej pomagają w wyszukiwaniu odpowiednich programów i funduszy oraz przygotowaniu wniosków o pomoc. Mogą też pomóc w negocjowaniu warunków udzielenia pomocy lub w zarządzaniu projektami, w których zostanie ona wykorzystana.

Usługi doradcze w zakresie pomocy publicznej są szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w ubieganiu się o takie wsparcie lub mają trudności z przygotowaniem wymaganych dokumentów lub biznesplanów. Pomagamy też w zrozumieniu różnych warunków i wymogów, jakie stawiają instytucje udzielające pomocy publicznej, co pozwala uniknąć błędów i zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia.

W trakcie korzystania z pomocy publicznej możesz mieć wątpliwości lub problemy, które wymagają odpowiedniego rozwiązania. Wiele zasad nie jest odzwierciedlona wprost w przepisach prawnych, a Komisja Europejska jako strażnik pomocy publicznej w Unii Europejskiej, stosuje wykładnię celowościową prawa, co nie ułatwia przedsiębiorcom w trakcie korzystania z pomocy publicznej.

Jeżeli spotkałeś się z problemem lub masz wątpliwości dotyczące pomocy publicznej, skontaktuj się ze mną, a spróbuję Ci pomóc.

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Weryfikacja spełnienia przesłanek statusu MŚP

Analiza możliwości kumulacji pomocy publicznej z kilku źródeł

Weryfikacja spełnienia przesłanek inwestycji na rzecz nowej działalności oraz innych wymogów nowej inwestycji

Analiza spełnienia warunku o braku wystąpienia przeniesienia działalności (relokacji)

Przygotowanie skargi do Komisji Europejskiej na pomoc przyznaną niezgodnie z prawem lub wykorzystaną niezgodnie

Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na mojego bloga, aby sprawdzić jakie korzyści możesz uzyskać i poznać szczegóły.

Jeżeli nie tego szukałeś, zadzwoń do mnie lub napisz wiadomość, a pomogę rozwiązać Twój problem.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!