loader image

Dotacje KPO dla przedsiębiorców na inwestycje wdrażające technologie i innowacje środowiskowe, w tym związane z GOZ (KPO A2.2.1)

utworzone przez  | 8 maj, 2024 | Dotacje

Już wkrótce planowane jest uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO A2.2.1) skierowanych do przedsiębiorstw planujących inwestycje w celu wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, w tym obejmujących GOZ.

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji KPO dla przedsiębiorców! Tylko jeden nabór wniosków dla projektów MŚP jest planowany w ramach tego instrumentu wsparcia.

Ważne informacje

 • Budżet naborów wniosków składanych przez MŚP w ramach KPO A2.2.1 wynosi 360 mln zł.

 • Projekty MŚP mogą otrzymać dotację do 85% kosztów kwalifikowanych.

 • Tylko jeden nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony.

Dotacje KPO A2.2.1

Kto może otrzymać dotację KPO w ramach KPO A2.2.1?

Projekty MŚP mogą obejmować inwestycje w celu wdrożenia technologii środowiskowych dotyczących:

  • poprawy zarządzania surowcami;
  • zwiększenia efektywności energetycznej;
  • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach dotacji KPO dla przedsiębiorców w ramach KPO A2.2.1?

Intensywność dofinansowania inwestycji MŚP wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych – w zależności od kategorii przedsiębiorcy, lokalizacji projektu oraz przedmiotu inwestycji.

Maksymalna wartość dotacji dla projektu MŚP wynosi 3,5 mln zł.

Przewidywana pula środków do rozdysponowania w ramach naboru dla projektów MŚP wynosi 360 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach następujących kategorii pomocy:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP;
 • pomocy na usługi doradcze dla MŚP;
 • pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
 • pomocy inwestycyjnej na:
  • ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności;
  • środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach;
  • efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • pomocy de minimis.

  Dotacja w ramach KPO A2.2.1 może być łączona z innymi instrumentami wsparcia przy zachowaniu ogólnych reguł kumulacji pomocy publicznej.

  Dodatkowe wymagania dla dotacji KPO dla przedsiębiorców w ramach KPO A2.2.1

  Celem oferowanej pomocy jest poprawa zarządzania surowcami wtórnymi, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów czy redukcja emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

  Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny wpisywać się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

  Konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac nad projektem. Natomiast rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

  Dodatkowe wymagania oraz kryteria oceny projektów zostaną opublikowane w dokumentacji konkursowej na stronie dotyczącej KPO prowadzonej przez PARP w momencie ogłoszenia naboru.

  Jak ubiegać się o dotację KPO dla przedsiębiorców w ramach KPO A2.2.1?

  Nabór wniosków będzie prowadzony przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawianą dotację KPO dla przedsiębiorców mogą wyglądać następująco:

  1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.
  2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.
  3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.
  4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.
  5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.
  6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.
  7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.
  8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

  Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest prawie zawsze większe niż dostępny budżet naboru.

  Skorzystaj z naszych usług Ulgi podatkowe i dotacje dla firm.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

  Pozyskałem dla przedsiębiorców kilkaset milionów PLN wsparcia publicznego w formie dotacji i ulg podatkowych.

  Wspieramy klienta w realizacji projektu kompleksowo od etapu kreowania pomysłu, strukturyzacji projektu, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż po skuteczne rozliczenie dofinansowania.

  Oferujemy kompetencje w zakresie podatków czy finansów – dlatego wspieramy klientów także we wdrożeniu ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box) oraz innych mechanizmów wsparcia, tak aby zmaksymalizować oszczędności naszych klientów.

  Wykorzystujemy wiedzę z zakresu nowych technologii oraz zarządzania projektami.

  GK

  Zakres usługi

  Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

  Doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne

  i

  Analiza projektu pod kątem spełnienia kryteriów oceny oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w założeniach projektu pod kątem zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania

  Pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć

  Opracowanie kompleksowej aplikacji o dofinansowanie wraz z biznesplanem zgodnie z wymogami konkursowymi

  Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby aplikacji o dofinansowanie

  Asysta podczas procesu oceny projektu przez ekspertów instytucji publicznej

  Blog

  Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

  Zobacz więcej

  Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
  Skontaktuj się ze mną!