loader image

Polska Strefa Inwestycji / SSE a klasyfikacja PKWiU

utworzone przez  | 24 maj, 2024 | Polska Strefa Inwestycji (PSI), Specjalne Strefy Ekonomiczne

Zwolnienie z podatku dochodowego można zastosować do dochodu uzyskanego z prowadzenia określonego rodzaju działalności (produkcji określonych rodzajów towarów/ świadczenia określonych usług).

Kluczowym aspektem stosowania zwolnienia podatku dochodowego przez przedsiębiorców funkcjonujących w Polskiej Strefie Inwestycji lub SSE jest prawidłowa klasyfikacja statystyczna (na gruncie PKWiU).

Pozwala uniknąć narażenia podatnika na konieczność dokonania korekt w rozliczeniach, co wiązać się może nie tylko z uiszczeniem pełnego podatku od dochodu, ale też i zapłaty odsetek, a w skrajnych przypadkach nawet z utratą preferencji podatkowej w postaci zwolnienia podatku dochodowego.

Polska Strefa Inwestycji_SSE_PKWiU

Czy klasyfikacja PKWiU towarów/ usług ma wpływ na uzyskane zezwolenie SSE bądź decyzję o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji?

Klasyfikacja statystyczna na podstawie PKWiU ma kluczowe znaczenie! Wytwarzanie produktów lub świadczenie usług zgodnie z klasyfikacją statystyczną wymienioną w zezwoleniu SSE bądź decyzji o wsparciu jest jednym z kluczowych warunków koniecznych do skorzystania z przyznanego zwolnienia. Doświadczenie pokazuje jednak, że nie wszyscy przedsiębiorcy funkcjonujący w SSE czy w Polskiej Strefie Inwestycji właściwie klasyfikują oferowane przez siebie wyroby lub usługi.

Konsekwencje błędnej klasyfikacji wyrobów bądź usług

W związku z faktem, że zwolnienie z podatku dochodowego można zastosować do dochodu uzyskanego z prowadzenia określonego rodzaju działalności (produkcji określonych rodzajów wyrobów/ świadczenia określonych usług), prawidłowa klasyfikacja statystyczna na gruncie PKWiU jest kluczowa z perspektywy stosowania zwolnienia CIT/ PIT przez przedsiębiorców funkcjonujących w Polskiej Strefie Inwestycji lub SSE. W rezultacie błędna klasyfikacja naraża podatnika na konieczność dokonania korekt w rozliczeniach, co wiązać się może nie tylko z uiszczeniem pełnego podatku od dochodu, ale też i zapłaty odsetek, a w skrajnych przypadkach z utratą preferencji podatkowej w postaci zwolnienia podatku CIT.

Zakres usługi

Aby nie stracić przywilejów wynikających z uzyskanego zezwolenia SSE bądź decyzji o wsparciu, podatnik powinien mieć pewność, że prowadzi działalność, z której wyroby oraz usługi są przyporządkowane do kodów PKWiU wskazanych w tych decyzjach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców mogę pomóc w następującym zakresie:

Doradztwo w wyborze odpowiednich grupowań PKWiU na etapie ubiegania się o decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

i

Przegląd przedmiotu działalności przedsiębiorcy celem identyfikacji potencjalnych ryzyk klasyfikacyjnych

Zabezpieczenie pozycji przedsiębiorcy poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o klasyfikację towarów/usług (z zachowaniem anonimowości przedsiębiorcy na wypadek uzyskania negatywnej opinii klasyfikacyjnej)

Wsparcie podczas prowadzonego postępowania klasyfikacyjnego, w szczególności bieżący kontakt z organami klasyfikacyjnymi

Przygotowanie projektu odwołania w przypadku otrzymania negatywnej opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi

Przygotowanie wniosku o zmianę zezwolenia SSE /decyzji o wsparciu do Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie włączenia nowych kodów PKWiU do zakresu decyzji administracyjnych

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doradcy?

Posiadam szerokie doświadczenie związane z dokonywaniem klasyfikacji towarowej/ usługowej w oparciu o funkcjonujące nomenklatury (m.in. PKWiU, PKD, CN, CPA, etc.).

Pomagam klientom w postępowaniach klasyfikacyjnych prowadzonych przez polskie organy zajmujące się klasyfikacją (np. Urząd Statystyczny w Łodzi / GUS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), a także międzynarodowe organy klasyfikacyjne.

Jednocześnie mam szeroką praktykę w przygotowywaniu aplikacji do Ministra Rozwoju i Technologii o zmianę zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji w różnym zakresie.

Jeżeli zastanawiasz się, czy dokonałeś prawidłowej klasyfikacji swojej działalności, a tym samym należycie realizujesz obowiązki wynikające z uzyskanego zezwolenia SSE lub decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zapraszam do kontaktu!

GK

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.

Zobacz więcej

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!