loader image

Ulga na działalność B+R
oraz ulga na innowacyjnych pracowników

Jeżeli zatrudniasz pracowników, którzy opracowują nowe produkty czy usługi, ulepszają właściwości czy funkcjonalności istniejących produktów, a przy okazji ponosisz inne powiązane koszty, jak koszty materiałów i surowców czy współpracy z jednostkami naukowymi, sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Od 1 stycznia 2022 roku koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R mogą być nawet potrójnie odliczone – po raz pierwszy poprzez ujęcie w kosztach podatkowych, a następnie poprzez odliczenie 200% wartości wynagrodzeń od podstawy opodatkowania przedsiębiorcy.

Od 2022 roku przedsiębiorcy mają także możliwość odliczenia ulgi podatkowej B+R od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich), ale tylko w pewnych okolicznościach i przy spełnieniu dodatkowych wymagań. Jest to ulga na innowacyjnych pracowników.

Na podstawie dotychczasowej praktyki organów podatkowych szereg czynności czy projektów przedsiębiorcy może być zakwalifikowane do działalności B+R. W 2020 roku skorzystało z tej ulgi ponad 3200 podatników CIT oraz PIT odliczając od podstawy opodatkowania ponad 3,6 mld zł, dlatego sprawdź czy ten instrument wsparcia jest także dla Ciebie.

pexels thisisengineering 3861458

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:

Identyfikacja czynności / procesów / projektów, które mogą być zaklasyfikowane do działalności B+R

Analiza kosztów przedsiębiorcy pod kątem kwalifikowalności do ulgi B+R

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną w celu wyjaśnienia zasad oraz warunków rozliczenia ulgi podatkowej B+R

Opracowanie zasad dokumentowania oraz ewidencjowania wydatków oraz spełnienia innych warunków pod kątem korzystania z ulgi podatkowej

Przygotowanie procedury kalkulacji i rozliczania ulgi B+R

Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na mojego bloga, aby sprawdzić jakie korzyści możesz uzyskać i poznać szczegóły.

Jeżeli nie tego szukałeś, zadzwoń do mnie lub napisz wiadomość, a pomogę rozwiązać Twój problem.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!