loader image

Dotacje na robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw

Podstawowe informacje

Już wkrótce duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotację na automatyzację, robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych i procesów wsparcia w przedsiębiorstwie.

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szanse na otrzymanie dotacji w wysokości do 70 mln zł.

Budżet programu wsparcia wynosi 1,4 mld zł.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje nowy konkurs dla przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Planowane jest przeprowadzenie tylko jedno naboru. Kolejna szansa na dotację w ramach tego programu może się nie powtórzyć!

Kto może otrzymać dotację na robotyzację i cyfryzację?

Bezzwrotne dotacje będą dostępne tylko dla dużych przedsiębiorców.

Wysokość wsparcia

Wsparcie będzie udzielane zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Dlatego dotacja może wynosić do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację na robotyzację i cyfryzację?

Następujące zadania mogą być sfinansowane dotacją:

 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami,
 • wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M),
 • wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych
 • wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych
 • wdrożenie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy

Ważne terminy

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na czerwiec 2023 roku.

Projekt inwestycyjny musi być zrealizowany do końca czerwca 2026 roku

Koszty kwalifikowane

Minimalna wartość projektu wynosi 8 mln zł, a maksymalna to 140 mln zł!

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje:

 • zakup nowych aktywów rzeczowych,
 • zakup nieruchomości/gruntu (do 10% wartości projektu),
 • leasing/najem/dzierżawa oraz kosztów planów i projektów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (do 50% wartości projektu),
 • roboty budowlane (do 50% wartości projektu).

Bądźmy w kontakcie

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat przedstawionego powyżej konkursu, bądź innych dostępnych lub planowanych do uruchomienia form wsparcia zachęcam do kontaktu.

Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny – publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!