loader image

IP Box (Innovation Box)

Computer code on screen

Co to jest IP BOX?

IP Box pozwala na opodatkowanie stawką 5% dochodów uzyskiwanych między innymi ze sprzedaży prawa własności intelektualnej (np. prawa do programu komputerowego) czy opłat licencyjnych do tego prawa czy sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej (np. patent).

IP Box jest szczególnie popularna pośród programistów oraz innych zawodów w branży IT. Ale jeżeli prowadzisz działalność w ramach innej branży, możesz także skorzystać z tego preferencyjnego opodatkowania.

Przeanalizujemy Twoją sytuację w sposób sprawnie i skrupulatny. Nasz zespół dokładnie przyjrzy się Twojej sytuacji podatkowej i przeprowadzi dogłębną analizę. Następnie dostarczymy rzetelne opinie i wnioski, które pomogą nam uzyskać korzystną interpretację podatkową związana z mechanizmem IP BOX.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Programista maszyn

Scrum master

Programista IT

UX designer

Devops

Programista baz danych

Twórca gier

Twórca aplikacji

Tester automatyzujący

Architekt oprgramowania

Jak wygląda proces uzyskania ulgi IP Box

Analiza umowy oraz innych dokumentów w zakresie praw własności intelektualnej

Uzyskanie pozytywnej interpretacji podaykowej

Przygotowanie ewidencji oraz rozliczenie IP BOX

Zakres usługi

Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, mogę pomóc Ci w następującym zakresie:​

 

Analiza możliwości zastosowania IP Box w formie wstępnej konsultacji i opinii.

Przygotowanie wniosku w celu uzyskania interpretacji indywidualnej na temat zasad rozliczenia IP Box w indywidualnym przypadku.

Kalkulacja korzyści podatkowej w ramach IP Box.

Prowadzenie wymaganej ewidencji IP Box.

Przygotowanie rozliczenia IP Box w ramach rocznej deklaracji podatkowej.

Bazując na zebranej analizie i interpretacji, zaproponujemy najlepsze strategie, które pozwolą Ci skorzystać z ulgi IP BOX w sposób zgodny z przepisami. Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci optymalnej ochrony przed niepotrzebnym opodatkowaniem oraz maksymalizacja korzyści związanymi z posiadaniem własności intelektualnej.

Najczęściej zadawane pytania

Ulga IP BOX została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku. Dzięki temu możemy rozliczać ulgę już od tego momentu oraz wykonywać wsteczne korekty za poprzednie lata.

W praktyce najczęściej korzystają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która świadczą usługi w ramach następujących stanowisko: programista IT (backend, frontend, fullstack), programista maszyn, devops, tester automatyzujący, architekt oprogramowania, osoba programująca bazy danych, Scrum Master, twórcy gier czy UX designer. Jeśli wykonujesz inne zadania i nie ma Cię na liście, możemy indywidualnie sprawdzić Twoją kwalifikację

Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a nie może to być natomiast osoba zatrudniona w oparciu o umowy cywilnoprawne czy o pracę.

Wielkość podmiotu oraz staż funkcjonowania na rynku nie ma znaczenia. Wystarczy spełnić ustawowe przesłanki wymagane w ramach niniejszej preferencji.

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie następujące warunki:

 

  • zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
  • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu: autorskie prawo do programu komputerowego, patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu wyłączne prawo do odmiany roślin.

Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

 

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Nie. W ciągu roku należy opłacać zaliczki w pełnej wysokości. Po skorzystaniu z ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym powstanie nadpłata.

Tak. Wymóg prowadzenia ewidencji wynika z ustawy. Sposób prowadzenia ewidencji zależy od rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej. W przypadku książki przychodów i rozchodów ewidencja może być prowadzona np. w formie arkusza kalkulacyjnego. W przypadku pełnej księgowości ewidencję należy prowadzić wyodrębniając odpowiednie wartości w księgach rachunkowych.

Sprawdź czy się kwalifikujesz

Blog

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat dotacji, ulg podatkowych czy innych tematów, zajrzyj na mojego bloga.