loader image

Kredyt ekologiczny dla przedsiębiorców w 2024 roku

utworzone przez  | 9 sty, 2024 | Dotacje, Fundusze UE, Inwestycje

Ważna informacja

Kredyt ekologiczny to bezzwrotne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorców (MŚP oraz części dużych przedsiębiorców). Otrzymaj do 80% dotacji na wymianę maszyn i urządzeń oraz instalację OZE w firmie.

Kredyt ekologiczny to nawet 80% dofinansowania na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Kredyt ekologiczny to dofinansowanie z Funduszy UE w ramach programu FENG 2021-27, z którego mogą skorzystać zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (small and mid cap). Jest to dotacja ukierunkowana na poprawę efektywności energetycznej, w szczególności poprzez zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych. Naboru wniosków są przeprowadzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Nie zwlekaj i już dziś sprawdź swoje szansę na otrzymanie dotacji! 1 mld 320 mln zł jest dostępne jako dofinansowanie w ramach Kredytu ekologicznego w 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024 roku oraz od 17 października do 30 grudnia 2024 roku.

Kredyt ekologiczny

Kto może skorzystać z Kredytu ekologicznego?

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa mikro-, małe oraz średnie, a także przedsiębiorstwa, które nie spełniają definicji MŚP, ale kwalifikują się do kategorii small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników) z całej Polski.

Jakie projekty mogą otrzymać Kredyt ekologiczny?

Głównym założeniem Kredytu ekologicznego jest finansowanie działań polegających na dążeniu do zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji obejmującej:

  • termomodernizację posiadanych budynków – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego,
  • modernizację posiadanej już infrastruktury, takiej jak linie technologiczne
  • inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego

Zaplanowane w projekcie inwestycje muszą zostać poprzedzone realizacją audytu efektywności energetycznej wskazującego na potrzeby przedsiębiorstwa w przedmiotowym obszarze. Celem realizowanej inwestycji będzie zwiększenie efektywności energetycznej podmiotu o 30%, co stanowi warunek minimum w przypadku chęci skorzystania z Kredytu Ekologicznego.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • Wymianę lub modernizację dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych;
  • Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych;
  • Zakup i instalację systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii;
  • Termomodernizację budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • Modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia;
  • Instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej w własnym zakresie ze źródeł odnawialnych.

Na jakie wsparcie można liczyć w ramach Kredytu ekologicznego?

Mechanizm finansowania Kredytu ekologicznego polega na przyznaniu kredytu bankowego wraz z premią ekologiczną. Kredytem bankowym będzie można objąć 100% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej –bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na spłatę części kapitałowej kredytu przyznanego na realizację inwestycji. Wysokość premii będzie mogła sięgać do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych, a jej wysokość determinowana będzie wielkością przedsiębiorstwa lokalizacją oraz przedmiotem inwestycji. Łączna kwota, którą BGK planuje przekazać na kredyty ekologiczne w ramach obu naborów wniosków w 2024 roku, to aż 1 miliard 320 milionów złotych.

Jakie są kluczowe wymagania Kredytu Ekologicznego?

Przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego.

Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest opcjonalny.

Warunkiem dostępu będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Instalacja OZE może wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze, który odpowiada zapotrzebowaniu procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Moc instalacji musi być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię.

Dodatkowe wymagania oraz kryteria oceny projektów zostaną opublikowane w dokumentacji konkursowej na stronie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27 oraz stronie BGK w momencie ogłoszenia naboru.

Jak ubiegać się o Kredyt ekologiczny?

Podstawowe kroki pod kątem ubiegania się o omawiany Kredyt Ekologiczny mogą wyglądać następująco:

1. Analiza planów i potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorcy na najbliższe lata.

2. Sprawdzenie czy przedmiot planowanego projektu inwestycyjnego kwalifikuję się w zakres potencjalnego dofinansowania.

3. Wstępna weryfikacja spełnienia kryteriów oceny projektów oraz innych wymagań w ramach naboru.

4. Zidentyfikowanie potencjalnie alternatywnych i / lub dodatkowych źródeł wsparcia dla projektu wraz z przedstawieniem wstępnych rekomendacji pod kątem zabezpieczenia innych form wsparcia publicznego.

5. Zaplanowanie optymalnego pakietu dotacji i ulg podatkowych jako źródło finansowania i wsparcia inwestycji.

6. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów formalnych.

7. Monitorowanie statusu wniosku na poszczególnych etapach jego oceny oraz przygotowanie odpowiedzi na uzupełnienia dokumentacji na etapie oceny formalnej lub merytorycznej.

8. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozliczanie przyznanego dofinansowania przez cały okres realizacji inwestycji.

Plan działania to dobry wstęp do przygotowania się pod kątem osiągnięcia korzyści, dzięki omawianemu dofinansowaniu ze środków publicznych. W praktyce pojawia się wiele pytań czy wątpliwości, a także kluczowe jest przygotowanie jak najlepszej dokumentacji aplikacyjnej, gdyż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia publicznego jest zawsze większe niż dostępny budżet naboru.

Dowiedz się, co mogę zrobić dla Ciebie.
Skontaktuj się ze mną!